Vikar stillinger

NOC har ingen ledige vikaroppdrag på nåværende tidspunkt, men søkere oppfordres til å legge inn søknad og CV på vår nettside. Kontoret har ikke kapasitet til å besvare telefoner eller ta i mot besøkende utenom avtalt intervju. Dette bes respekteres. 


« Tilbake

NOC

-En stødig offshore catering partner