Vikar stillinger

NOC har behov for kokker og renholdere med gyldig sikkerhetskurs, førstehjelpskurs for offshore samt offshorehelseattest som kan starte omgående som ringevikar i mai/juni 2019. 

Søknad og CV bes legges på vår nettside og aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. 


Kontoret har ikke kapasitet til å besvare telefoner eller ta i mot besøkende utenom avtalt intervju. Dette bes respekteres. 


« Tilbake

NOC

-En stødig offshore catering partner