JOBB I NOC

Personvern erklæring for søkere til Norsk Offshore Catering finner du her og ved å sende inn søknaden med tilleggsdokumenter aksepteres denne.

For å søke er basiskravet for alle stillinger:

Søkere må ha god fysisk og psykisk helse, høy arbeidsmoral, sette sin ære i å alltid komme på jobb, fortrinnsvis ikke røyke og ha minimum grunnleggende sikkerhetskurs 40 timer. I tillegg bør en bo i rimelig nærhet (regionen) til utreise stedene som i dag hovedsakelig er Stavanger og Bergen

Det er kun aktuelle søkere som vil få en tilbakemelding på søknaden til NOC. 

Det stilles videre krav til følgende kurs og sertifikat som bekostes selv og tas forut for den første offshore tur. (Dette gjelder for søkere som har vært på intervju og som har fått bekreftet vikariat i NOC): 

 • Grunnleggende førstehjelp 40 timer/ repetisjon- skal ikke være eldre enn 6 måneder.
 • Offshore helseattest - skal ikke være eldre enn 6 måneder. 
 • Grunnleggende HMS (Verne- og miljøkurs), 40 timer. Det et nettbasert kurs som kan tas f.eks ved https://www.folkeuniversitetet.no/Yrkesrettede-utdanninger-og-kurs/HMS-og-sikkerhet/HMS-Grunnopplaering-i-arbeidsmiljoeloven?type[]=online Kurset skal helst tas før første utreise, evt vise til en påmelding. 
 • Hygienekurs.  
 • Kundespesifikke krav til opplæring

I tillegg har vi kvalifikasjonskrav til de forskjellige stillingskategorier som nevnt under:

Forpleiningssjef

 • Norsk Olje-og Gass godkjent Sikkerhetskurs, 40 timer/ repetisjon.
 • Offshore helsesertifikat  (ikke eldre enn 6 mnd).
 • Norsk Olje-og Gass godkjent 40 timers Førstehjelpkurs/ repetisjon (ikke eldre enn 6 mnd).
 • Grunnleggende HMS (Verne- og miljøkurs), 40 timer
 • Sikringsbevissthet
 • Hygienekurs.
 • Intern kvalifikasjonsopplæring
        Krav til utdanning:
 • Forpleiningssjeflinjen, hotelhøgskolen eller annen relevant utdanning utover kokkeskolen.
 • Fagbrev som kokk/ kokkesertifikat/ forpleiningssjefsertifikat.
 • Fortrinnsvis erfaring fra ledende stilling fra offshore, skipsfart. 
 • Minimum 5 års erfaring på land som kokk med fagbrev

 Kokk
 • Norsk Olje-og Gass godkjent Sikkerhetskurs, 40 timer/ repetisjon.
 • Offshore helsesertifikat  (ikke eldre enn 6 mnd).
 • Norsk Olje-og Gass godkjent 40 timers Førstehjelpkurs/ repetisjon (ikke eldre enn 6 mnd).
 • Grunnleggende HMS (Verne- og miljøkurs), 40 timer
 • Sikringsbevissthet
 • Hygienekurs
 • Intern kvalifikasjonsopplæring
       Krav til utdanning:
 • Fagbrev som kokk/ kokkesertifikat.
 • Minimum 5 år fra hotel/ restaurant, offshore, skip.

Renholdsoperatør
 • Norsk Olje-og Gass godkjent Sikkerhetskurs, 40 timer/ repetisjon.
 • Offshore helsesertifikat (ikke eldre enn 6 mnd).
 • Norsk Olje-og Gass godkjent 40 timers Førstehjelpkurs/ repetisjon (ikke eldre enn 6 mnd).
 • Grunnleggende HMS (Verne- og miljøkurs), 40 timer
 • Sikringsbevissthet
 • Hygienekurs.
 • Intern kvalifikasjonsopplæring
        Krav til erfaring:
 • Fortrinnsvis erfaring fra lignende arbeid.LEDIGE STILLINGER

NOC

-En stødig offshore catering partner